נכסים למכירה

כל הנתונים המפורטים בדף זה ובמסמכים שלהלן, מוצגים לנוחות המעיין בהם בלבד, ואין משרדנו ו/או מי מטעמו, אחראי על אמיתותם או דיוקם.

דירה ברמת גן

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


דירה ברחוב ויצמן - גבעתיים

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


בית בקרית אונו

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


קרקע חקלאית בכפר תבור
 טלפון:  972-3-7910910+ |  פקס: 972-3-7910911+ |  דוא"ל: office@patt-law.co.il