נכסים למכירה

כל הנתונים המפורטים בדף זה ובמסמכים שלהלן, מוצגים לנוחות המעיין בהם בלבד, ואין משרדנו ו/או מי מטעמו, אחראי על אמיתותם או דיוקם.

בית בכרם התימנים

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


בית בנתניה

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


מחצית הזכויות בדירה בקרית אונו

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


דירה ברמת גן

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


דירה ברחוב ויצמן - גבעתיים

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


בית בקרית אונו

שמאות
טופס הזמנה להציע הצעות
חוזה


קרקע חקלאית בכפר תבור טלפון:  972-3-7910910+ |  פקס: 972-3-7910911+ |  דוא"ל: office@patt-law.co.il