דיני עבודה, ירושות וצוואות ושירותי נוטריון

המשרד מספק ללקוחותיו השונים שירותים גם בתחומים הבאים:

דיני עבודה - משרדנו מייצג לקוחות שונים בבית הדין לעבודה, בתחומים הבאים: תביעות כספיות ואחרות הנובעות מיחסי עובד-מעביד, ערעורים על החלטות שיפוטיות של המוסד לביטוח לאומי, תביעות לסעדים הצהרתיים וכן תביעות בתחומים אחרים המסורים לבית דין זה.
משרדנו מייצג בעניינים אלו הן לקוחות פרטיים (בין עובדים ובין מעבידים), והן לקוחות ציבוריים.


ירושות וצוואות – למשרדנו ניסיון רב בנושאי צוואות, ירושות וניהול עזבונות, לרבות טיפול בקבלת צווי ירושה וצווי קיום צוואה, גם במקרים בהם המנוח הינו תושב חוץ.
כמו כן מיצג משרדנו צדדים בבתי משפט בסכסוכים בנושאי עזבונות.

שרותי נוטריון – במשרדנו שני נוטריונים בעלי ותק רב אשר מבצעים כל הפעולות שמוסמכים נוטריונים לבצע עפ"י חוק.

טלפון:  972-3-7910910+ |  פקס: 972-3-7910911+ |  דוא"ל: office@patt-law.co.il